HOME NUMERICAL INDEX ALPHABETICAL INDEX HISTORICAL MAPS INDEX OF NAMES
SLOVENSKO SLOVAKIA
Prešovský kraj Prešov region
okres: Poprad  

map

Tatranská Polianka

alt.: Weszterovo
hu: Tátraszéplak, Weszterlak de: Tatrawesterheim, Westerheim pl: Tatrzańska Polanka, Westerów

3695 Tatranská Polianka Tatranská Polianka is situated at an elevation of 1,005 m on the south-western slopes of the Slavkovský štít in the Slovak High Tatra mountains. Tatranská Polianka is one of the oldest Tatra settlements. The surroundings of the settlement were inhabited already in prehistoric times. Previous names in Slovak were Polianka or Weszterovo, in Hungarian Tátraszéplak or Weszterlak, in German Westerheim or Tatrawesterheim, and in Polish Westerów and Tatrzańska Polanka. The current name Tatranská Polianka was made official in 1919.

Fifteen communities were joined in 1947 to form the new municipality of Vysoké Tatry (High Tatra). With about 5,500 inhabitants and an area of 398 m2 it is one of the largest municipalities of Slovakia. The administrative center is Starý Smokovec. The 15 formerly independent communities were (from west to east, names given in Slovak, Hungarian, German and Polish):
 • Podbanské (Podbanszkó / Pod Bansko, Untergruben / Podbańsko);
 • Štrbské Pleso (Csorba-tó / Csorber See, Tschirmersee / Szczyrbskie Jezioro) (in 2007 re-allocated to the municipality of Štrba);
 • Vyšné Hágy (Felsőhági / Hochhag, Hochhagi / Wyżnie Hagi);
 • Nová Polianka (Újszéplak / Neuwesterheim / Nowa Polanka);
 • Tatranská Polianka (Weszterovo / Tátraszéplak, Weszterlak / Tatrawesterheim, Westerheim / Tatrzańska Polanka, Westerów);
 • Tatranské Zruby (Tátraotthon / Tatraheim / Tatrzańskie Zręby);
 • Nový Smokovec (Újtátrafüred / Neuschmecks / Nowy Smokowiec);
 • Starý Smokovec (Tátrafüred, Ótátrafüred / Altschmecks / Stary Smokowiec);
 • Horný Smokovec (Felsőtátrafüred / Oberschmecks / Górny Smokowiec);
 • Dolný Smokovec (Alsótátrafüred / Unterschmecks / Dolny Smokowiec);
 • Tatranská Lesná (Tátraerdőfalva / Tatrawalddorf / Tatrzańska Leśna);
 • Tatranská Lomnica (Tátralomnic / Tatralomnitz / Łomnica Tatrzańska);
 • Tatranské Matliare (Matlárháza / Matlarenau / Matlary);
 • Kežmarské Žľaby (Késmárki Itató / Käsmarker Tränke / Kieżmarskie Złoby);
 • Tatranská Kotlina (Tátra-Barlangliget / Tatrahöhlenhain / Tatrzańskie Kotliny).

 

One of the previous German names of Tatranská Polianka, Westerheim, is homonymous to the German town Westerheim, Baden-Württemberg.

[https://sk.wikipedia.org/wiki/Tatranská_Polianka]


[scale]
contact: webmaster